VCS und Fussverkehr Schweiz

Në zonën e takimit

Pavarësisht shpejtësisë së ulët, ndaluni plotësisht nëse fëmijët duan të kalojnë zonën e vozitjes së një zone takimi (Art. 22b, paragrafi 1, SSV).

VCS und Fussverkehr Schweiz