VCS und Fussverkehr Schweiz

Mos u shpërqendro

Fëmijët kanë një dëshirë të vazhdueshme për lëvizje, lojë dhe zbulim, janë lehtësisht të shpërqendruar, impulsivë dhe ëndërrimtarë. Për shembull, ata harrojnë rreziqet e rrugës kur zbulojnë shokët e tyre të lojës ose gjëra të tjera emocionuese.

VCS und Fussverkehr Schweiz