VCS und Fussverkehr Schweiz

Lokalizimi i tingujve dhe klasifikimi i tyre në mënyrë korrekte

Orientimi dhe dëgjimi nuk janë ende plotësisht të zhvilluara. Prandaj fëmijët e kanë të vështirë të dallojnë të djathtën dhe të majtën ose të përcaktojnë se nga vjen një tingull.

VCS und Fussverkehr Schweiz