VCS und Fussverkehr Schweiz

Kini një pamje të përgjithshme

Fëmijët janë të vegjël – ata kanë një perspektivë krejt tjetër. Çdo gjë duket më e madhe, më e gjatë dhe më e gjerë për ta se të rriturit. Prandaj, ata i perceptojnë rreziqet ndryshe ose aspak.

VCS und Fussverkehr Schweiz