VCS und Fussverkehr Schweiz

Identifikoni rreziqet në kohë të mirë

Në trafikun rrugor, fëmijët ende duhet të mësojnë ta përqendrojnë vëmendjen e tyre në gjërat thelbësore dhe të parashikojnë rreziqet.

VCS und Fussverkehr Schweiz