VCS und Fussverkehr Schweiz

Duke vepruar me largpamësi

Fëmijët kanë një fushë të kufizuar perceptimi. Ju mund të perceptoni më pak informacion njëherësh. Në veçanti, lëvizjet në zonën margjinale u shpëtojnë atyre.

VCS und Fussverkehr Schweiz