VCS und Fussverkehr Schweiz

reto.probst@inflagranti.ch

reto.probst@inflagranti.ch

Vlerësimi korrekt i distancave dhe shpejtësive

Fëmijët nuk mund të llogarisin saktë shpejtësinë dhe distancat. Për shembull, ata nuk e kanë idenë se sa e gjatë është distanca e ndalimit të një makine. Ose pse një kamioni i duhet më shumë kohë për t’u ndalur pas një manovre frenimi.

VCS und Fussverkehr Schweiz